Cine suntem

Centru de Advocacy și Drepturile Omului – CADO – este o organizație neguvernamentală, înființată în anul 2010, care acționează pentru promovarea conceptului de advocacy și pentru creșterea capacității societății civile și a indivizilor de a preveni și combate cazurile de abuz și de violare a drepturilor omului. CADO devine un actor relevant al societății civile prin programele și acțiunile inovatoare pe care le derulează în beneficiul victimelor discriminării și urii, segregării școlare și sociale în ansamblu.

CADO acționează la nivel național, regional și local într-o manieră colaborativă care încurajează instituțiile publice, organizațiile internaționale, companiile, societatea civilă și cetățenii să lucreze împreună pentru stabilitatea statului de drept și dezvoltarea unei societăți incluzive.

Contact:

Tel/Fax: +4 021 795 8351

E-mail: office@cado.org.ro

Adresă: Calea Victoriei 122, Apt. 2, Apt. 2A, Sector 1, București, Cod 010093

Web: www.cado.org.ro